โปรแกรมบริหารคลินิกคุณภาพสูง

- รองรับทุกความต้องการ

- ล้ำหน้า

- ละเอียด

- ราคาถูก

- พร้อมติดตั้ง

- บริการโดนใจ

โปรแกรมบริหารจัดการงาน เอ็นคลินิก ระดับมืออาชีพ

- ช่วยอำนวยความสะดวก ในงานด้าน เวชระเบียน เก็บประวัติ หรือค้นหาข้อมูลของลูกค้า

- ใช้ในงาน แคชเชียร์ คิดเงินได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว? มีระบบพิมพ์ใบเสร็จ เพื่อป้องกันการทุจริต

- มีระบบคลังสินค้าครบทุกโมดูล สั่งซื้อ, รับเข้า, ขอเบิก, จ่ายออก, โอนย้าย (ทั้งภายในและออนไลน์สาขา), มีการออกแบบ ให้ใช้งานโดยง่าย

- ระบบสั่งรายการขาย อันชาญฉลาด โดยผู้ใช้สามารถผูก BOM ให้เป็นโครงสร้างแบบเมทริกซ์จึงให้ช่วยพนักงานทำงานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น

- มีระบบนัดหมาย เลื่อนนัด หรือจองคิวล่วงหน้า ช่วยให้มีการวางแผนการทำงานได้ล่วงหน้า

- มีระบบเก็บภาพ Before & Affter เพื่อช่วยเปรียบเทียบผลการรักษา

- มีระบบ Scan ลายนิ้วมือ ลูกค้า เพื่อช่วยค้นหา อย่างรวดเร็ว

- มีระบบ Scan ลายนิ้วมือ พนักงาน เพื่อใช้ลงเวลาเข้า-ออก การทำงาน

- มีรายงาน อ.ย. (บจ.8, บจ.9, บจ.10 ) , ระบบสามารถสรุปราย อย. ได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดเวลาการทำงานได้เป็นอย่างมาก

- นอก จากนี้ ยังมีรายงานรายได้ รายการขาย รายงานคลังสินค้า รายงานกราฟสถิติ รายงานลงเวลาเข้าออกของพนักงานรวมมากกว่า 200 รายงาน ณ ปัจจุบัน,อีกทั้งผู้ใช้สามารถ สร้างเพิ่มขึ้นเอง โดยใช้ Crystal Report แล้วปลั๊กอินรายงานดังกล่าว เข้ากับโปรแกรมได้ด้วยตนเองทันที

- ผู้บริหาร สามารถดูรายงาน ผลประกอบการ แบบ Real Time ไม่ว่าอยู่ทีไหนๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือ Notebook โดยใช้ระบบ Internet (เฉพาะรุ่น ออนไลน์)

- รองรับ ระบบปฏิบัติการ ตั้งแต่ Windows XP ขึ้นไป

- จัดเก็บข้อมูล โดย MSSQL Server 2005 ขึ้นไป